Verzonden!


OPGELET: Uw zoon/dochter is pas volledig ingeschreven wanneer het lidgeld ook betaald is. Nog niet 100% zeker of de Scouts wel iets voor hem/haar is? Voor de eerste drie vergaderingen hoeft het lidgeld nog niet overgeschreven te worden.

Het lidgeld bedraagt €40 en dient overgeschreven te worden op BE31 9730 8016 2955 (BIC: ARSPBE22) met vermelding van naam en tak van het lid.


< terug naar Home